ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล | price list

ประเภทรายการหน่วยค่ารักษา (บาท)
ตรวจ / ให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาทางทันตกรรม / Consultationครั้ง / TimeFree
เอกซเรย์การเอกซ์เรย์ในช่องปาก / Intraoral x-rayฟิล์ม / Film200
การถ่ายเอกซ์เรย์พาโนรามิก / Panoramic radiographฟิล์ม / Film800
การถ่ายเอกซ์เรย์เซฟาโลเมตริก / Cephalometric radiographฟิล์ม / Film800
การถ่ายเอกซ์เรย์ 3D / CBCTครั้ง / Time4000
อุดฟัน / ทันตกรรมหัตถการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน / Composite filling (ขึ้นกับวัสดุและจำนวนด้านที่ผุ)ซี่ / Toothเริ่มต้น 700
Metal inlay & onlay (ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้)ซี่ / Toothเริ่มต้น 8000
Ceramic inlay & onlay (Lithium disilicate)ซี่ / Tooth12000
ฟอกสีฟันที่บ้าน / Home bleachingทั้งปาก / full mouth5000
ขูดหินปูน / ทำความสะอาดฟันขูดหินปูน / Scaling and polishingทั้งปาก/full mouthเริ่มต้น 900
เคลือบฟลูออไรด์ / Topical fluoride applicationครั้ง / Time500
ปริทันต์ / รักษาโรคเหงือกเกลารากฟัน / Root planingทั้งปาก / full mouth4,000 – 8,000
ตัดเหงือก / Gingivectomy or esthetic crown lengtheningตำแหน่ง / area 5,000 – 7,000
ถอนฟัน / ผ่าฟันคุดถอนฟัน / Extractionซี่ / Tooth800 – 1,000
ถอนฟันอย่างยาก / Extraction with tooth cutting or flap openingซี่ / Tooth1,000 – 1,500
ผ่าฟันคุด / Wisdom toothซี่ / Tooth2,500 – 4,000
ผ่าฟันฝัง / Embedded toothซี่ / Tooth4,500 – 7,000
ตัดแต่งกระดูกเบ้าฟัน / AlveoloplastyQuadrant1,000 – 2,000
ตัดแต่งกระดูก torus palatinus / Removal of torus palatinusครั้ง / Time2,000 – 4,000
ตัดแต่งกระดูก torus mandibularis / Removal of torus mandibularisครั้ง / Time2,000 – 4,000
ล้างแผล ตัดไหม / Socket irritation and stitch off (ที่ทำมาจากที่อื่น)ครั้ง / Time200
รักษารากฟันรักษารากฟันหน้า / Root canal treatment anterior toothซี่ / Tooth5,000 – 6,000
รักษารากฟันกรามน้อย / Root canal treatment premolar toothซี่ / Tooth7,000 – 8,000
รักษารากฟันกรามใหญ่ / Root canal treatment molar toothซี่ / Tooth10,000 – 12,000
รื้อเครื่องมือในคลองรากฟัน / Removal of fracture old instrumentซี่ / Tooth1,500 – 3,000
รักษารากฟันซ้ำ / Retreatment (คิดเพิ่มจากปกติ) ราก / Root1000
รากฟันเทียมรากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อจากประเทศเกาหลี / Dental Implant from Koreaซี่ / Tooth49000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann Roxolid SLA / Dental Implant Straumann SLAซี่ / Tooth75000
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ยี่ห้อ Straumann Roxolid SLActive / Dental Implant Straumann SLActive, guidedซี่ / Tooth80000
ครอบฟันครอบฟัน / สะพานฟัน โลหะ (ขึ้นกับวัสดุที่เลือกใช้)ซี่ / Toothเริ่มต้น 9,000
ครอบฟัน / สะพานฟันเซรามิกทั้งซี่ซี่ / Tooth15,000 – 16,000
บูรณะโครงสร้างฟันก่อนทำครอบฟัน / Core build – upซี่ / Tooth3000
ครอบฟันชั่วคราว / Temporary Crownซี่ / Tooth1000
เดือยฟันฟันเดือยสำเร็จรูป / Post & Core Fiberซี่ / Tooth4,500 – 5,000
ฟันเดือยโลหะ / Cast metal Post & Coreซี่ / Tooth6000
รื้อครอบฟัน / Removal of crownซี่ / Tooth1000
รื้อเดือยฟัน / Removal of post and coreซี่ / Tooth3,000 – 5,000
วีเนียร์ / แปะฟันขาวเคลือบฟัน เซรามิค วีเนียร์ / Veneer ด้วย Lithium disilicate
ปกติราคา 12,000 บาท
6 ซี่ขึ้นไป ราคา 9,900 บาท
ซี่ / Toothเริ่มต้น 9,900
ฟันปลอมฟันปลอมทั้งปาก / Complete dentureชิ้น / piece12,000 – 15,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก / Acrylic removable partial denture (ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน)ชิ้น / pieceเริ่มต้น 3,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ / Metal removable partial denture (ขึ้นกับจำนวนซี่ฟัน)ชิ้น / pieceเริ่มต้น 11,000
Removable bridge 1-2 ซี่ / Valplastชิ้น / piece5,000 – 7,000
ทันตกรรมบดเคี้ยวกรอปรับการสบฟัน / Occlusal adjustmentซี่ / Tooth300
เฝือกสบฟันแบบแข็ง / Occlusal splintชิ้น / piece5000
เฝือกสบฟันแบบนิ่ม / Soft night guardชิ้น / piece2500
ทันตกรรมสำหรับเด็กขัดฟัน / Prophylaxisครั้ง / Time300 – 500
เคลือบฟลูออไรด์ (เด็ก) / Topical fluoride applicationครั้ง / Time300 – 500
ขูดหินปูน (เด็ก) / Scaling and polishingครั้ง / Time600 – 900
เคลือบหลุมร่องฟัน / Sealantซี่ / Tooth600
จัดฟันจัดฟัน โลหะ / Metal brace
Option 1: ผ่อนจ่าย 1,500 x 26 งวด
Option 2: ผ่อนจ่าย งวดแรก 4,000, งวดสอง 4,000, งวด 3-27 1,200
ทั้งปาก / full mouth39000
จัดฟัน ระบบดามอน / Damon braceทั้งปาก / full mouth80000
จัดฟันแบบใส Invisalignทั้งปาก / full mouth60,000 – 180,000
Wraparound / Hawley retainerชิ้น / piece2000
Clear retainerชิ้น / piece2000
วีเนียร์ ราคาถูก veneer
hello smile ฮัลโหลสไมล์

คลินิกทันตกรรมฮัลโหลสไมล์ | Hello Smile Dental Clinic

โทร: 090-949-9605

Email: hellosmiledent@gmail.com

355/63 Moo.15 KHU KHOT, LAM LUK KA, PATHUM THANI, THAILAND 12130

โปรโมชั่น

© All rights reserved

Made with ❤ by Hello Smile