ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ | Dentists

awat อวัช

ทพ. อวัช ธีระชัยวรกุล

ใส่ฟัน วีเนียร์ ครอบฟัน รากฟันเทียม ฟันปลอม จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Orthodontic -K Training center
 • Digital Smile Design (DSD) Member
อรพรรณ oraphan

ทพญ. อรพรรณ รุ่งโรจน์วิทยกุล

รากฟันเทียม ใส่ฟัน วีเนียร์ ครอบฟัน ฟันปลอม ตัดแต่งเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 🇺🇸
 • Associated Fellow, American Academy of Implant Dentistry, ประเทศสหรัฐอเมริกา 🇺🇸
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ธนกฤต ศุภธีรวัตร

จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ธนพงศ์ จงสันติธรรม

ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. มงคล ภาณุประยูร

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง ตัดแต่งเหงือกและกระดูก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิดาภา รักษารากฟัน

ทพญ. จิดาภา ศิลุจจัย

รักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สุธิดา วานิชชานนท์

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด ผ่าฟันฝัง ตัดแต่งเหงือกและกระดูก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีเนียร์ ราคาถูก veneer
hello smile ฮัลโหลสไมล์

คลินิกทันตกรรมฮัลโหลสไมล์ | Hello Smile Dental Clinic

โทร: 090-949-9605

Email: hellosmiledent@gmail.com

355/63 Moo.15 KHU KHOT, LAM LUK KA, PATHUM THANI, THAILAND 12130

โปรโมชั่น

© All rights reserved

Made with ❤ by Hello Smile